top of page

Trollbo Textil AB

Jag heter Anki Rooslien och startade detta företag 1993. Svenska kyrkan hade under en längre tid letat efter ett tvätteri som kunde ta sig an kyrkans textilier som användes i den dagliga verksamheten. Vi utvecklade en arbetsmetod som var understödd av medarbetare på Riksantikavarieämbetet. Min målsättning var att arbeta så miljövänligt och skonsamt med de textilier vi tog emot.

De roligaste jag vet är att få ta mig an dukar som har farit illa på olika sätt. Ibland räcker det att duken blir tvättad och slätad.

bottom of page